KULTTUURIA KYLILLE | Luontolähtöisiä hoiva-, kuntoutus- ja terapiapalveluita | Kestävä kehitys | Tulevaisuus on ekologinen

Työväenliike on rauhanliike. Se ajaa oikeudenmukaisuutta ja tasa-arvoa. Se on parantanut tavallisten ihmisten elinoloja ja luonut hyvinvointivaltion. Rauhanliikettä tarvitaan. Ekologista liikettä tarvitaan. Työväenliike vastustaa eriarvoistumista ja puolustaa kestävää kehitystä. Se tukee kulttuuria, luovuutta ja sivistystä, ja antaa kokemuksen merkityksellisyydestä ja osallisuudesta.

Mielenterveys. Mielenterveysongelmat koskettavat jokaista meistä jollain tavalla elämän aikana. Joka toinen kokee mielenterveyden häiriön, mutta vain puolet saa hoitoa. Noin 700 000 suomalaista käyttää vuosittain jotakin psyykenlääkettä. Mielenterveydenhäiriöt vievät joka päivä yhdeksän suomalaista eläkkeelle. Työkyvyttömyyseläkkeistä yli puolet on mielenterveysperusteisia. Mielenterveyden häiriöt maksavat Suomelle OECD:n uusimman raportin mukaan 11 miljardia vuosittain. Mielenterveyden ongelmat ovat voimakkaasti yhteydessä köyhyyteen ja vain hyväosaiset voivat kustantaa itselleen terapian.  Terapiatakuu on kansalaisaloite, jonka allekirjoittamalla vaadit jokaiselle oikeutta saada apua mielenterveyden ongelmiin: kolmessa päivässä arvio omassa terveyskeskuksessa, hoitoon pääsy kolmessa viikossa ja ilmainen lyhyt psykoterapia.

Kulttuuri. Luovat alat työllistävät enemmän kuin metsä- ja kemianteollisuus yhteensä. Kulttuuri lisää ihmisten hyvinvointia ja osallisuutta. Se estää syrjäytymistä ja lisää demokratiaa. Taide voi olla merkittävässä tehtävässä, kun siirrytään ekologisempaan elämäntapaan. Kulttuurin rahoitusosuus on 0,8 prosenttia valtion budjetista. Kulttuurin pitää olla kaikkien saatavilla. Sen rahoitusosuus on nostettava yhteen prosenttiin.

Ympäristö. Ilmastonmuutos, luonnon monimuotoisuuden häviäminen ja luonnonvarojen ylikulutus asettavat poliittiset päätöksentekijät aivan uudenlaisen haasteen eteen. Tämä haaste ei odota. Siihen on vastattava heti, paikallisesti, valtakunnallisesti ja globaalisti. On kyettävä uudenlaiseen vuorovaikutukseen ja politiikkaan. Asioita on katsottava elinkelpoisen planeetan säilymisen kannalta, ei voitontavoittelun tai jatkuvan kasvun kannalta.