Selkeä ei terveysasemien lakkauttamiselle

Sote-uudistuksen päämäärä on taata yhdenvertaiset sosiaali- ja terveyspalvelut kaikille asuinpaikasta ja lompakon paksuudesta riippumatta. Yksi tärkeimmistä keinoista saavuttaa tämä päämäärä on yhdistäminen: hyvinvointialueiden valtuustot johtavat sote-palveluiden eri osa-alueita.

Lyhytnäköiset leikkaukset eivät vie tulevaisuuden hyvinvointiin. Pitkällä tähtäimellä ennaltaehkäiseviin toimiin ja matalankynnyksen palveluihin satsaaminen tuovat säästöjä. Myös väestötasolla suurten epäkohtien tunnistaminen, kuten mielenterveyden ongelmiin puuttuminen mielenterveyspalveluja ja psykiatrista hoitoa kehittämällä, hillitsevät kustannusten nousua.

Hyvinvointialueiden ensi vuoden rahoitus on alimitoitettu. Alueet tekevät alijäämäisiä budjetteja kaikkialla. Niiden rahoitus lasketaan 2021 ja 2022 kuntien ja kuntayhtymien toteumista ja budjeteista tietyillä kertoimilla. Valtion lisärahoitusta on luvassa alueille ensi vuonna 1,3 miljardia. Todellinen kustannustaso selvinnee vuonna 2024.

Paikallisten terveysasemien lakkauttaminen ei ole järkevää eikä kestävää. Se olisi hätiköityä. Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen tulee keskittyä perusasioihin. Lääkäriin pitää päästä helposti ja ajoissa ja apua on saatava hätätilanteessa. Paikallisuus on avainasemassa myös sosiaalipalveluissa. Lähipalveluiden alasajo ei ole asukkaiden edun mukaista.

Harri Virtanen, sd

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja, Pornainen

Kehittämis- ja tulevaisuuslautakunnan puheenjohtaja, Keski-Uudenmaan hyvinvointialue

Julkaistu Keski-Uusimaassa 16.11.2022

Lapset eromyrskyissä

Noin 40 000 lasta kokee vanhempiensa eron vuosittain. Näistä noin 10 prosenttia kärjistyy huoltajuuskiistoihin, väkivaltaan tai kiusaamiseen – tämä koskettaa noin 4000 lasta. 4-5 prosenttia eroista käsitellään oikeudessa.

Vaativiin erotilanteisiin ei ole tarpeeksi apua saatavilla. Tunnistamattomaksi jäävät riskit ja epävoivoinen tilanne saattavat pahimmillaan johtaa perhesurmaan. Erotilanteisiin liittyvä väkivalta tai sen uhka pitää aina ottaa tosissaan. Riidat kuuluvat eroon, niissä on kaksi tasavertaista osapuolta – väkivallassa on tekijä ja kokija.

Ensi- ja turvakotien liitto julkaisi joulukuun alussa Vaativan erotyön käsikirjan, joka käsittelee ero-, huolto- ja tapaamisriitoja ja niiden parissa työskentelyä. Vaativiin eroihin liittyy aina lapsen kasvua, kehitystä ja turvallisuutta vaarantavia tekijöitä.

Lapsuuden kokemuksilla on vaikutusta sekä aikuisena luotuihin suhteisiin että erilaisiin mielenterveyden häiriöihin kuten masennukseen, käytöshäiriöihin ja traumaattisiin jälkitiloihin. Lapset eivät pelkästään samaistu vanhempiinsa, vaan he samaistuvat myös vanhempiensa väliseen suhteeseen.

Vaativa ero -kirjassa puhutaan täydellisestä myrskystä. Siinä useampi vahva voima vaikuttaa toisiinsa samanaikaisesti ja kokonaisuus on voimaltaan enemmän kuin osiensa summa. Eromyrskyjen riepoteltavaksi jää tuhansia lapsia.

Myrskyssä voidaan tunnistaa ainakin kolme vahvaa voimaa. Ensimmäinen on vanhempien persoonallisuuden ongelmat: mustavalkoinen ajattelu, kärjistäminen, luottamuksen puute, kommunikaatiovaikeudet, väkivaltaisuus, mielenterveyden häiriöt tai riippuvuudet. Toisena myrskyä voimistavat päällekkäiset ja pitkäaikaiset oikeusprosessit. Kolmantena tekijänä on pitkäkestoinen riitely, siihen liittyvät negatiiviset tunteet ja stressi, jotka lisäävät myrskyn rajuutta.

Lasten turvallisuus ja lasten etu on asetettava ensisijalle auttamistyössä ja heikkoihinkin signaaleihin reagoitava tosissaan. Lasten suojeluun ja ennaltaehkäisevään toimintaan on suunnattava riittävästi resursseja. Hyvinvointialueellamme tarvitaan moniammatillinen työryhmä vaativien erotilanteiden riskien arviointiin ja osaamisen yhdistämiseen, jotta perheet saavat tarvitsemaansa apua.

Julkaistu Keski-Uusimaa lehdessä 9.12.2021